《DSE 放榜減壓》青協升學規劃中心

2019-07-06

圖像中可能有文字

最近開始多咗同學仔問關於放榜啊~揀科啊~Asso啊~等等嘅問題, 你地又有冇諗來諗去? 

開始覺得有啲緊張同壓力點算?

不如睇下 香港青年協會升學規劃中心 有咩好提議啦~

一個人煩不如一齊傾吓! 

 

香港青年協會升學規劃中心 

DSE升學專線:2777 1112
Whatsapp:6277 8899
Facebook: DSE 27771112
Instagram: DSE 27771112
Web page: http://27771112.hk/

《DSE放榜攻略》系列
由香港青年協會升學規劃中心製作,為學生及家長提供各種文憑試升學出路的資訊及各項升學途徑。內容包含了各大學和大專院校收生要求、各科收生成績、放榜注意事項、海外升學簡介等,讓家長及同學能有效規劃升學路。
 
DSE放榜攻略2019.pdf

如要留言,請先按此登入

如未是家長全動網會員,可以按此免費登記

新增留言